Erasmus+ Ka131 Kapsamında Kuzey Makedonya ile İkili İşbirlikleri

Erasmus+ Ka131 Kapsamında Kuzey Makedonya ile İkili İşbirlikleri

Erasmus+ Programı Kapsamında 07-11 Aralık 2021 tarihleri arasında; üniversitemizi uluslararası alanda tanıtmak, ikili işbirliği yaptığımız ortak kurum sayımızı artırmak ve var olan ilişkileri güçlendirmek amacıyla Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüz’den Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Dr. Berrin DEMİR ile Farabi ve Mevlana Koordinatörümüz Öğr. Gör. Elmas DÖNMEZ Kuzey Makedonya Üsküp’te bulunan “University of Tourism and Management”, “International Balkan University” ile ve Kalkandelen’de bulunan “South-East European University, Tetova” kurumlarına ziyarette bulunmuşlardır.

                Erasmus+ Programı kapsamında hâlihazırda ikili işbirliği anlaşmamız olan eğitimin %100 İngilizce olduğu International Balkan University’te koordinatörlerimiz Uluslararası Ofis Koordinatörü tarafından karşılandı ve Erasmus hareketliliklerinin pandemi döneminde nasıl etkilendiği, hareketliliklerinin yönetiminde ne gibi önlemler aldıkları üzerine konuşuldu. Ayrıca Erasmus programının yeni dijital dönemine entegre olmada hangi aşamada oldukları, karşılaşılan ortak problemler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bölümler hakkında detaylı bilgiler edinildi. Pandemi döneminde eğitimin hibrid bir şekilde yürütüldüğü öğrenildi. Sınıflardaki bilgisayar sistemlerinin ileri düzeyde olduğu gözlemlendi. Yeni dönemde Erasmus KA2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında oluşabilecek projelerde ortak olarak yer alabileceklerini belirttiler.

Erasmus kapsamında daha önce kurumlararası anlaşmamız olmayan bir kurum olan University of Tourism and Management’ta Kurum Koordinatörü ile hem turizmle hem de işletme, iktisat vb. bölümlerle Erasmus kapsamında değişim yapılabileceği konusunda anlaşmaya varıldı. Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde yer alan turizmle ilgili bölümler için de görüşmeler yapıldı. Gastronomi bölümünün de bulduğu bu üniversite ile kurumumuz arasında uygulamalı çalışmaların yapılabileceği söylendi. Her sınıfın bir ülkeye ait görseller ve objelerle donatıldığı görüldü. Pandemi döneminde eğitimin hibrid bir şekilde yürütüldüğü öğrenildi.

Erasmus+ kapsamında daha önce kurumlararası anlaşmamız olmayan diğer bir kurum olan South-East European University’de Rektör Yardımcısı ve Uluslararası Ofis Koordinatörü ile görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sonucu, üniversitede Arnavutça Makedonca İngilizce olmak üzere 3 dilde eğitim verildiği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne ait birçok bölümün yanı sıra Bilgisayar Mühendisliği ve İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerin her iki kurumda bulunan ortak bölümler olduğu öğrenildi. Türkiye’de birkaç üniversite ile Erasmus+ kapsamında değişim yaptıkları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile bu minvalde anlaşma yapacaklarından memnuniyet duyacaklarını belirttiler. Üniversitenin hem Üsküp’te hem de Kalkandelen’de kampüsü bulunmaktadır. Öğrenim süresi 3 yıl olan bölümler de mevcut, Üniversitemizdeki Meslek Yüksekokullarındaki bölümler ile anlaşma yapılabilme olasılığı üzerine konuşuldu. Hâlihazırda yürüttükleri 9 tane AB projeleri mevcut olan South-East European University yeni dönemde Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında oluşabilecek projelerde ortak olarak yer alabileceklerini belirttiler.

Yapılan ziyaretler sonucunda South-East European University ve University of Tourism and Management ile Erasmus+ KA131 kapsamında öğrenci-personel hareketliliği içeren İdari Bilimler, Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, Turizm Bölümleriyle ikili işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022, Çarşamba