Jean Monnet

Jean Monnet Faaliyetleri Nedir?

Jean Monnet Faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmaları alanında araştırma ve öğretme konusunda mükemmelliği teşvik eden faaliyetlerdir. Faaliyetlerin temel konu alanları aşağıda verilmektedir:

AB ve Karşılaştırmalı Bölgesellik Çalışmaları
AB İletişim ve Bilgi Çalışmaları
AB Ekonomi Çalışmaları
AB Tarih Çalışmaları
AB Kültürler Arası Diyalog Çalışmaları
AB Disiplinler Arası Çalışmalar
AB Uluslararası İlişkiler ve Diploması Çalışmaları
AB Hukuk Çalışmaları
AB Siyasi ve İdari Çalışmaları

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Aşağıda yer alan faaliyetler program kapsamında desteklenebilecektir.

Jean Monnet Modülleri
Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları
Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri
Kurum ve Derneklere Jean Monnet Desteği
Jean Monnet Ağları
Jean Monnet Projeleri

Kimler Başvuru Yapabilir?

Desteklenen faaliyete göre başvuru yapabilecek kurum/kuruluşlar farklılık göstermektedir. Desteklenen her bir faaliyetin detayları içerisinde kimlerin başvuracağı bilgisi verilmiştir. Lütfen Jean Monnet kapsamında desteklenen faaliyetleri inceleyiniz.

Proje Süresi Ne Kadardır?

Desteklenen faaliyete göre proje süreleri farklılık göstermektedir. Desteklenen her bir faaliyetin detayları içerisinde proje süreleri bilgisi verilmiştir. Lütfen Jean Monnet kapsamında desteklenen faaliyetleri inceleyiniz.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

Desteklenen faaliyete göre proje süreleri farklılık göstermektedir. Desteklenen her bir faaliyetin detayları içerisinde proje süreleri bilgisi verilmiştir. Lütfen Jean Monnet kapsamında desteklenen faaliyetleri inceleyiniz.

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Jean Monnet Faaliyetleri, Komisyon Merkezli faaliyetler olduğundan doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2019, Cuma