2021-2027 Erasmus Charter for Higher Education-Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi

Başvurusu Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan ve 2021-2027 yılları arasında Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliklerine olanak sağlayacak Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi (ECHE-Erasmus Charter for Higher Education), Avrupa Komisyonu tarafından tam puan alarak kabul edilmiştir.

Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi (ECHE-Erasmus Charter for Higher Education) bir yüksek öğretim kurumunun (HEI) Erasmus+ Programı dahilinde gerçekleştirebileceği Avrupa ve uluslararası işbirliği faaliyetleri için genel kalite çerçevesini sağlamaktadır. Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi ödülü, bir Program ülkesinde bulunan ve Erasmus+'ın üç temel faaliyetinden herhangi birine katılmaya istekli olan tüm yükseköğretim kurumları için bir ön koşuldur.

2021-2027 Erasmus Charter for Higher Education

Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, Perşembe