Erasmus+ KA107 Ortak Ülkeler

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projeleri 

Bilindiği üzere, ülkemizde 2004 yılından bu yana uygulanan Erasmus programı aracılığı ile Avrupa'da bulunan program ülkelerine yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur. 2015 yılı itibari ile başlayan, Erasmus+ programı ile birlikte söz konusu faaliyetin uygulama alanı genişletilmiş ve yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetinin “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu faaliyet türü için, yükseköğretim kurumlarımızın geleneksel Erasmus faaliyeti için kullandıkları formdan farklı bir başvuru formu (KA107 formu) kullanarak ile Merkezimize başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projelerinin amaçları:

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim öğrenci ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunan bir faaliyet türüdür. Faaliyetin temel amaçları yükseköğretim öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini desteklemek, yükseköğretim kurumlarında çalışan personelin mesleki gelişimini desteklemek ve yükseköğretim kurumlarının kapasitelerini ve uluslararası boyutunu geliştirmek olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, faaliyet, bilgi, beceri ve davranış gibi yeterliliklerin edinilmesi konusunda bireylerin desteklenmesi, yabancı dil alanındaki yetkinliğin güçlendirilmesi, farklı kültür ve ülkeler hakkında farkındalığının ve anlayışın arttırılması, Avrupa vatandaşlığı duygusunun geliştirilmesi, uluslararası iletişim ağlarının oluşturulması, yurt dışında geçen öğrenim dönemlerinde kazanılan yeterliliklerin tanınmasının sağlanması gibi amaçlara da hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu hedefler gözetildiğinde geleneksel Erasmus hareketlilik faaliyetine çok benzer bir yapı algılansa da, Ortak Ülkeler ile Hareketlilik faaliyetine has aşağıdaki hedefler, faaliyetin farklılığını gözler önüne sermektedir:

  • Ortak ülkelerle işbirliği aracılığı ile güçlü bir uluslararası boyut elde etmek
  • Avrupa’da yükseköğretime olan ilgiyi arttırmak ve Avrupalı yükseköğretim kurumlarının dünya çapında yükseköğretim piyasasında rekabet edebilirliğini desteklemek
  • Ortak ülkelerin gelişimini teşvik etmek amacı ile, Avrupa dışındaki yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasına ve modernizasyonuna destek vermek

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında Gerçekleştirilebilecek Faaliyetler:

Geleneksel Erasmus faaliyetine benzer şekilde, yükseköğretimin farklı kademelerinde kayıtlı öğrenciler ile yükseköğretim kurumlarında görevli personel aşağıda isimleri verilen faaliyetleri gerçekleştirebilmektedirler.


Öğrenci Hareketliliği: Ülkemizden ortak ülkelere, ortak ülkelerden ülkemize yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim amacı ile hareketliliğidir.

Personel Hareketliliği: Ülkemizden ortak ülkelere ve ortak ülkelerden ülkemize yükseköğretim personelinin ders vermek üzere hareketliliği ve ülkemizden ortak ülkelere ve ortak ülkelerden ülkemize yükseköğretim personelinin eğitim almak üzere hareketliliği olmak üzere 2 şekilde gerçekleştirilebilir.

Daha fazla bilgi için: http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/ortak-%C3%BClkeler-ile-hareketlilik-faaliyetleri

 

2020 Çağrısında Koordinatörlüğümüzün yaptığı başvuruda kabul edilen Ülke ve Üniversiteler:

Ülke

Üniversite

Azerbaycan

Azerbaijan State University of Economics(http://unec.edu.az)

Khazar University (https://www.khazar.org)

Azerbaijan Technical University (http://aztu.edu.az)

Bosna Hersek

The University of Sarajevo (https://www.unsa.ba)

The University of Bihać (http://unbi.ba)

Cezayir

Université Hassiba Benbouali de Chlef (http://www.univ-chlef.dz/uc/ )

University of Tlemcen (https://www.univ-tlemcen.dz/en)

Fas

Moulay Ismail University (http://www.umi.ac.ma/?lang=en)

Ibn-i Zohr Agadir University (http://www.uiz.ac.ma/ )

Gürcistan

Georgian Technical University (https://gtu.ge)

University of Georgia (https://www.ug.edu.ge)

Kenya

University of Kenyatta (http://www.ku.ac.ke)

Lübnan

University of Tripoli (http://uot.edu.ly)

Moldova

The Technical University of Moldova (https://utm.md)

Moldova State University (http://usm.md)

Academy of Music, Theatre and Fine Arts (https://amtap.md/)

Rusya

Saint Petersburg State University (https://spbu.ru)

Ukrayna

National Technical University of Ukraine- Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (http://kpi.ua/en )

Zhytomyr State Technological University (https://www.ztu.edu.ua/en/)

National Polytechnic University of Lviv (http://lpnu.ua)

Ürdün

German Jordanian University (http://www.gju.edu.jo)

University of Zarqa (https://www.zu.edu.jo)

 

2019 Çağrısında Koordinatörlüğümüzün yaptığı başvuruda kabul edilen Ülke ve Üniversiteler:

Ülke

Üniversite

Avustralya

The University of Newcastle, Australia(https://www.newcastle.edu.au/)

Bosna Hersek

The University of Sarajevo (https://www.unsa.ba)

The University of Bihać (http://unbi.ba)

Cezayir

Université Hassiba Benbouali de Chlef (http://www.univ-chlef.dz/uc/ )

University of Tlemcen (https://www.univ-tlemcen.dz/en)

Ukrayna

National Technical University of Ukraine- Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (http://kpi.ua/en )

Zhytomyr State Technological University (https://www.ztu.edu.ua/en/)

 

2018 Çağrısında Koordinatörlüğümüzün yaptığı başvuruda kabul edilen Ülke ve Üniversiteler:

Ülke

Üniversite

Avusturalya

The University of Newcastle, Australia(https://www.newcastle.edu.au/)

Cezayir

Université Hassiba Benbouali de Chlef (http://www.univ-chlef.dz/uc/ )

University of Tlemcen (https://www.univ-tlemcen.dz/en)

Fas

Moulay Ismail University (http://www.umi.ac.ma/?lang=en)

Université Ibn Zohr (http://www.uiz.ac.ma/ )

Ukrayna

National Technical University of Ukraine- Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (http://kpi.ua/en )

Zhytomyr State Technological University (https://www.ztu.edu.ua/en/)

 

2017 Çağrısında Koordinatörlüğümüzün yaptığı başvuruda kabul edilen Ülke ve Üniversiteler:

Ülke

Üniversite

Arjantin

National University of Quilmes (http://www.unq.edu.ar/english/sections/158-unq/)

Ukrayna

Zhytomyr State Technological University (https://www.ztu.edu.ua/en/)

Son Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022, Salı