Erasmus+ Comenius Programı

Okul Eğitimi Alanında Erasmus+: Comenius Programı kapsamında öğretmen öğrencilerine ders veriyor.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında okul eğitimi alanında sağlanan hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Okul eğitim alanına özel olarak ise eğitimde kaliteyi artırmayı, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Erasmus+ Comenius faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından Başkanlığımıza yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında okul eğitimi alanındaki projelere,

  • Ana Eylem 1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan
    • Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
  • Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan
    • Stratejik Ortaklıklar

başlıkları altında hibe desteği sağlanmaktadır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2019, Cuma