2017 – 2018 Akademik Yılı (Bahar Dönemi) Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Ek Seçim Başvuru Duyurusu

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Döneminde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Ek Seçim kapsamında 30-40 öğrenci seçilecektir. Seçilen öğrenciler bu haklarını sadece 2017-2018 Akademik yılı Bahar döneminde kullanabilirler.

 

Başvuru Kriterleri

 • Üniversitemizde bir yükseköğretim programına en az bir akademik dönem süre ile kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak,
 • Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin, en az 2.20/4.00; Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin, en az 2.50/4.00 genel akademik ortalamaya sahip olmak (Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir)
 • Hareketliliğe katılacak öğrencilerin eğitim alacağı dönem için Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre 30 AKTS’lik ders yükünün olması

Kimler Başvuramaz

 • Hazırlık sınıfı öğrencileri,
 • Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri,
 • Yeterli Genel Akademik not ortalamasına sahip olmayan önlisans, lisans, ylisans, doktora öğrencileri,
 • Yeterli ders yükü (30 AKTS) olmayan mezun durumundaki öğrenciler,
 • Mevcut öğrenim kademesi içinde daha önce Erasmus+ faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle birlikte toplam süresi 12 ayı geçen öğrenciler.

Başvuru Belgeleri

 • Online Başvuru Formu (Bölüm Erasmus Koordinatörünce imzalı)
 • Öğrenci Belgesi
 • Transkript / Not Dökümü* (en son dönemi de içine alan güncel)
 • Eğer Yazılı Dil Sınavı’ndan muaf olmak isteniyor ise; son 3 yıl içerisinde girilmiş KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL/IELTS/TOEFL Sonuç Belgesi

Başvurunuzu tamamlamak için yukarıda bulunan belgelerin tamamını 16 Ekim 2017 günü 17:00’a kadar Rektörlük Binası’ndaki DPÜ Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim ediniz. Belgelerini teslim etmeden, sadece online başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirdiğiniz başvurular kabul edilmeyecektir. Yurtdışındayken başvuru yapacak öğrenciler dönüşte asıllarını getirmek şartıyla gerekli belgeleri pdf formatında tarayıp e-posta ile 16 Ekim 2017 günü 17:00’a kadar  iro@dpu.edu.tr gönderebilirler.

Yabancı Dil Sınavı

 • Başvuru belgelerini eksiksiz ofise teslim eden ve gerekli şartları sağlayan öğrenciler DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan İngilizce Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına girecektir. Sınavdan başarılı olabilmek için dil sınavından en az 55 (İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri için 70)puan ve üzeri alınmalıdır.
 • Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği veya Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışında olup, 2017-2018 Akademik yılı Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine başvurmak isteyen öğrencilerimiz, gitmeden önce programlara katılmak için elde etmiş oldukları yazılı dil sınav puanlarını, mevcut barajı sağlıyorsa, kullanabilirler yada son 3 yıl içerisinde girilmiş KPDS, ÜDS, YDS, IELTS, TOEFL, YÖKDİL Sonuç Belgesi mevcut barajı sağlıyorsa yazılı sınav yerine kabul edilecektir. Ancak mevcut baraj sağlanmıyorsa yazılı dil sınavına girmeleri zorunludur.

 

Değerlendirme Kriterleri

Yapılan dil sınavları sonucunda başarılı olan öğrencilerin 100 puan üzerinden almış oldukları dil puanlarının %50 si ve genel akademik ortalamalarının 100 lük sistemdeki karşılıklarının %50 si alınarak genel başarı puanları hesaplanır. Aşağıdaki durumlarda genel başarı puanında azaltma veya arttırma yapılır:

 • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için) : -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • Geçtiğimiz yıllarda Üniversitemiz Erasmus+ Yabancı dil sınavlarına başvurduğu halde girmemiş olanlardan: -5 puan

 

Hibe

Ulusal Ajans tarafından Dumlupınar Üniversitesi’ne 2017-2018 Akademik Yılı’nda Öğrenci Hareketliliği için kullanılmak üzere tahsis edilecek olan hibenin dağıtımı yapılacaktır. Bu dağıtım sonucunda; hibenin bütün öğrencilere yeterli olmaması durumunda, hibeler Fakülte ve Bölümler arasında eşitlik sağlanacak şekilde mümkün olduğunca fazla öğrenciye dağıtılacaktır. Hibenin yeterli olmadığı öğrenciler “Hibe Yetersiz” olarak ilan edilir ve bu öğrenciler isterlerse “Hibesiz Hareketlilik”ten faydalanabilirler. Ülkelere göre hibe miktarları web sayfamızda yer almaktadır (http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/4/files/H_BE(5).pdf).

İkili Anlaşmalar

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu yurtdışındaki kurumlara https://app.erasmus.dpu.edu.tr/tr/euc-agreements/list linkinden ulaşabilirsiniz.

2017-2018 Akademik yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuru duyurusuna ulaşmak için Tıklayınız!!!

Online Başvuru yapmak için Tıklayınız!!! (ogr.dpu.edu.tr uzantılı mail adresleri ile isteme kayıt olunması gereklidir, Online sistem 02 Ekim 2017 00:01 tarihinde aktif olacaktır)

Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullara göre belirlenmiş kontenjan tablosu için Tıklayınız!!!

İkili anlaşmalar için Tıklayınız!!!

2017-2018 AKADEMİK YILI İÇİN HİBE MİKTARLARI

Hayat Pahalılığına göre Ülkeler

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülke

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi

( € )

1.Grup Program Ülkeleri

 

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

 

500

2. Grup Program Ülkeleri

 

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz,

Slovenya, İspanya, Türkiye

 

400

   3.Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

 

300

 

17 Ekim 2017, Salı / 2175 defa okundu.