2017-2018 Akademik Yılı Ka107 Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Duyurusu

ERASMUS+ KA107 ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ

(ORTAK ÜLKELER İLE HAREKETLİLİK PROJESİ)

Bilindiği üzere, ülkemizde 2004 yılından bu yana uygulanan Erasmus programı aracılığı ile Avrupa'da bulunan program ülkelerine yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur. 2015 yılı itibari ile başlayan Erasmus+ programı ile birlikte söz konusu faaliyetin uygulama alanı genişletilmiş ve yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetinin “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir. 

Erasmus+ KA107, geleneksel Erasmus faaliyetine benzer şekilde, yükseköğretim öğrenci ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunan bir faaliyet türüdür.

Bu faaliyetten yararlanan öğrenci, hareketlilik programında yer aldığı süre için aylık destek hibesi ve seyahat desteği almaya hak kazanır. Ortak Ülkelerle Uluslararası Kredi Hareketliliği, KA107 adıyla bilinen özel Erasmus+ projeleri yoluyla, sadece projede tanımlı ülkelerde ve bu ülkelerde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumlarında ve anlaşmalarla belirli öğrenim alanlarında yürütülmektedir.

Üniversitemiz, yürütmekte olduğu KA107 - Ortak Ülkelerle Hareketlilik Projesi kapsamında, belirli ortak ülkelerdeki anlaşmalı üniversitelere göndermek üzere, belirli bölümlerden sınırlı sayıda öğrenci seçecektir.

KONTENJAN SAYILARI VE BAŞVURU YAPILABİLECEK ÜLKELER

Ensititü

Bölüm

Düzey

Kontenjan

Gidilebilecek Ülke

Gidilebilecek Üniversite

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İktisat

Doktora

1

Arjantin

National University of Quilmes (http://www.unq.edu.ar/english/sections/158-unq/)

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Maden Mühendisliği

Doktora

1

Ukrayna

Zhytomyr State Technological University (https://www.ztu.edu.ua/en/)

BAŞVURU ŞARTLARI

1.Tam zamanlı öğrenci olmak (2017-2018 akademik yılında Dumlupınar Üniversitesi’nde örgün öğrenim kademesinin doktora düzeyinde olmak)

2. Doktora öğrencilerinin, en az 2.50/4.00 genel akademik ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir. Henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu dikkate alınır.

3.Hareketliliğe katılacak öğrencilerin eğitim alacağı dönem için Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre 30 AKTS’lik ders yükünün olması

4.Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde, yükseköğretim öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçmemesi

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Son başvuru tarihinden önce belgelerini eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve başvuru şartlarını yerine getiren öğrenciler, 7 Kasım 2017’de web sayfamızda ilan edilecek  tarih ve yerde yapılacak olan yazılı dil sınavına gireceklerdir.

Öğrencilerin bu sınavlardan başarılı olabilmek için almaları gereken puanlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

 

Puan Barajı

Yazılı Yabancı Dil Sınavı

50

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme kriterleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Kriter

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına*

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)**

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için)

-10 puan

Geçtiğimiz yıllarda Üniversitemiz Erasmus+ Yabancı dil sınavlarına başvurduğu halde girmemiş olanlar

-5 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

 *12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır.

**Engelli öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı alınacak toplam Erasmus hibesini geçemez.

HİBE MİKTARLARI

Seçilmeye hak kazanan öğrencilerin alacağı aylık hibe miktarı 650 Euro’dur. Aylık hibeye ek olarak gidiş-dönüş seyahat desteği de bu proje kapsamında verilecektir. Gidiş-dönüş seyahat desteği ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Şehirler Arası Mesafe

Destek Miktarı (Euro)

100‐499 km

180 Euro

500‐1999 km

275 Euro

2000‐2999 km

360 Euro

3000‐3999 km

530 Euro

4000‐7999 km

820 Euro

8000 ve üstü km

1100 Euro

Mesafe hesaplama aracı: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4

Bu tabloya göre, Arjantin için 1.100 Euro, Ukrayna için 275 Euro seyahat destek hibesi verilecektir.

Ödemeler 2 taksitte yapılır. İlk ödeme; toplam hibenin %70’i oranında öğrenci gitmeden önce hesabına yatırılır. Kalan %30 hibe ödemesi ise öğrenci başarılı bir şekilde döndüğünde ve evrakları teslim ettikten sonra yapılır.

Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilirler. Hibesi öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabii tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçerler.

BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

  1. Online Başvuru Formu (Bölüm Erasmus+ Koordinatörünce imzalı!!!)
  2. Öğrenci Belgesi
  3. Transkript / Not Dökümü* (en son dönemi de içine alan güncel)

          (*Not ortalaması Lisans öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 2.20, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için en az 4. 00 üzerinden en az 2.50 olmalıdır.)

  1. Eğer Yazılı Dil Sınavı’ndan muaf olmak isteniyor ise; son 3 yıl içerisinde girilmiş KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL/IELTS/TOEFL Sonuç Belgesi

Başvuru sırasında yaşamış olduğunuz sorunları iro@dpu.edu.tr e-posta adresine iletebilir veya 0 274 265 2031 / 1042-1040 telefon numaralarına bildirebilirsiniz.

Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği veya Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışında olup, 2017-2018 Akademik yılı Bahar Döneminde Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine başvurmak isteyen öğrencilerimiz, gitmeden önce programlara katılmak için elde etmiş oldukları yazılı dil sınav puanlarını, mevcut barajı sağlıyorsa, kullanabilirler ya da son 3 yıl içerisinde girilmiş KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, IELTS ve ya TOEFL Sonuç Belgesi mevcut barajı sağlıyorsa yazılı sınav yerine kabul edilecektir. Ancak mevcut baraj sağlanmıyorsa yazılı dil sınavına girmeleri zorunludur.

SEÇİM TAKVİMİ

Başvuruların Başlaması

23 EKİM 2017 (00:01)

Başvuruların Bitişi

6 KASIM 2017 (17:00)

Yazılı Yabancı Dil Sınavın Yapılacağı Yerlerin İlan Edilmesi

7 KASIM 2017 (17:00)

Başvuru yapmak için Tıklayınız!!!(ogr.dpu.edu.tr uzantılı mail adresleri ile isteme kayıt olunması gereklidir, Online sistem 23 Ekim 2017 00:01 tarihinde aktif olacaktır)

 

Anlaşmalar için Tıklayınız!!! 

11 Ekim 2017, Çarşamba / 1598 defa okundu.